Nybøl Smede & Maskinværksted

Frank Ansat2 Ansat 1 Ansat3    
Frank Michelsen
Ejer
28 47 31 59
Michael Paulsen
Driftsleder / smed
29 47 15 09
Dres Callesen
Smed
28 50 46 84
Alexander Schürmann
Lærling